Szanowni Państwo,
w związku z otrzymaną informacją, zawiadamiamy,
iż Spółdzielnia Mieszkaniowa IHAR NIE zleciła, ani NIE montuje czujników czadu, rzekomy koszt około 300 zł.
Osoby, które próbują wykonać usługę robią to bez naszego porozumienia i może być to próba wyłudzenia.
Prosimy jednocześnie o zachowanie czujności i w razie potrzeby informowanie Policji.


Szanowni Państwo,
Spółdzielnia Mieszkaniowa „IHAR”, informuje, że od 14 grudnia 2020 roku, rozpoczną się w naszych zasobach coroczne przeglądy systemów kominowych oraz kontrole stanu technicznego mieszkaniowych instalacji gazowych.

W związku z zagrożeniami wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemiologicznej i koniecznej w tym czasie obecności w mieszkaniu wyznaczonych do przeglądu osób, zwracamy się do Mieszkańców z prośbą o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, poprzez:
1. przewietrzenie mieszkania bezpośrednio przed przybyciem osoby prowadzącej przegląd instalacji gazowej lub przedstawiciela zakładu kominiarskiego.
2. zdezynfekowanie klamek drzwiowych drzwi wejściowych i wewnętrznych przed wejściem osób prowadzących przeglądy.
3. przestrzeganie zasad dystansu w pomieszczeniu w którym prowadzona jest kontrola (1,5 – 2m między osobami).
4. przejście domowników do pomieszczenia w którym nie będzie prowadzona kontrola.
5. zastosowanie środków ochrony osobistej tj. osłony nosa i ust oraz jednorazowych rękawic (lub dezynfekcji rąk).
6. nie korzystanie z telefonu komórkowego w czasie kontroli.
7. potwierdzenie wykonania przeglądu własnym długopisem.

Komunikat o przeglądach

Zawiadomienie dla bloków 1, 2 i 3

Zawiadomienie dla bloków 4, 5 i 6

Zawiadomienie dla bloków 7 i 8

Zawiadomienie dla bloków 9, 9A i 10

Zawiadomienie dla bloków 11 i 12

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”


Informujemy wszystkich mieszkańców, iż na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą budżetu na 2021 r., od 01 stycznia 2021 r. obowiązywać będą następujące stawki opłat miesięcznych (opłaty zależne):

-   koszty utrzymania                                  3,15 zł/m2 (*)

 (*) stawki nie dotyczą najemców lokali

Opłata stawki eksploatacyjnej (koszty utrzymania) została zwiększona w celu  zabezpieczenia pokrycia kosztów eksploatacji związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” w roku 2021. Nowa stawka została ustalona na podstawie kosztów roku 2020.

Informacje o przypadających na każdy lokal pełnych naliczeniach miesięcznych (łącznie z zaliczkami na pokrycie opłat niezależnych), zostaną przedstawione Państwu w indywidualnych zawiadomieniach najpóźniej do dnia 15 grudnia br.

                                                                                                                                                               Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”