Pani Sylwii Krysiak

V-ce Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” w Radzikowie

oraz Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia w trudnych chwilach

po stracie Taty

 kon_1

Ś.P. Marka Krysiaka

składają

Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” w Radzikowie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” w Radzikowie
Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” w Radzikowie

Uroczystości Pogrzebowe odbędą się w dniu 05.08.2020 r. o godz. 12.00

w Kościele pw. Św. Antoniego w Łaźniewie

kon_2