Spółdzielnia Mieszkaniowa „IHAR” z siedzibą w Radzikowie, działając na podstawie art.36 § 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. 2020.275 ze zm.), w kształcie nadanym jej ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020.695), w związku z zarządzeniem podjęcia w formie  pisemnej Uchwał, przez Walne Zgromadzenie wszystkich członków Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” z siedzibą w Radzikowie, które są niezbędne dla prowadzenia prawidłowej bieżącej działalności Spółdzielni, informuje, że komplet  materiałów został doręczony indywidualnie na piśmie wszystkim Członkom Spółdzielni do skrzynek pocztowych .

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”

Wiceprezes Zarządu                                              Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”                           Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”

/-/ Sylwia Krysiak                                                 /-/ Agnieszka Aleksandrowicz


Pani Sylwii Krysiak

V-ce Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” w Radzikowie

oraz Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia w trudnych chwilach

po stracie Taty

 kon_1

Ś.P. Marka Krysiaka

składają

Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” w Radzikowie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” w Radzikowie
Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” w Radzikowie

Uroczystości Pogrzebowe odbędą się w dniu 05.08.2020 r. o godz. 12.00

w Kościele pw. Św. Antoniego w Łaźniewie

kon_2


Informacja

W związku z trwającą epidemią, w celu ograniczenia bezpośrednich kontaktów,
od dnia 7 kwietnia do odwołania wprowadza się ograniczenia w pracy biura Spółdzielni Mieszkaniowej.

Kontakt będzie możliwy za pomocą e-maila lub telefonu.

Proszę o ograniczenie wizyt do niezbędnych potrzeb, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

Będziemy odpisywać tylko na wiadomości e-mail zawierające pełne dane nadawcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania.

 Dane do kontaktu: e-mail: biuro@smihar.pl,  numery telefonów: 22 731 96 88, 607 039 688