Szanowni Państwo,
Spółdzielnia Mieszkaniowa „IHAR”, informuje, że od 14 grudnia 2020 roku, rozpoczną się w naszych zasobach coroczne przeglądy systemów kominowych oraz kontrole stanu technicznego mieszkaniowych instalacji gazowych.

W związku z zagrożeniami wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemiologicznej i koniecznej w tym czasie obecności w mieszkaniu wyznaczonych do przeglądu osób, zwracamy się do Mieszkańców z prośbą o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, poprzez:
1. przewietrzenie mieszkania bezpośrednio przed przybyciem osoby prowadzącej przegląd instalacji gazowej lub przedstawiciela zakładu kominiarskiego.
2. zdezynfekowanie klamek drzwiowych drzwi wejściowych i wewnętrznych przed wejściem osób prowadzących przeglądy.
3. przestrzeganie zasad dystansu w pomieszczeniu w którym prowadzona jest kontrola (1,5 – 2m między osobami).
4. przejście domowników do pomieszczenia w którym nie będzie prowadzona kontrola.
5. zastosowanie środków ochrony osobistej tj. osłony nosa i ust oraz jednorazowych rękawic (lub dezynfekcji rąk).
6. nie korzystanie z telefonu komórkowego w czasie kontroli.
7. potwierdzenie wykonania przeglądu własnym długopisem.

Komunikat o przeglądach

Zawiadomienie dla bloków 1, 2 i 3

Zawiadomienie dla bloków 4, 5 i 6

Zawiadomienie dla bloków 7 i 8

Zawiadomienie dla bloków 9, 9A i 10

Zawiadomienie dla bloków 11 i 12

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”