Spółdzielnia Mieszkaniowa „IHAR” z siedzibą w Radzikowie, działając na podstawie art.36 § 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. 2020.275 ze zm.), w kształcie nadanym jej ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020.695), w związku z zarządzeniem podjęcia w formie  pisemnej Uchwał, przez Walne Zgromadzenie wszystkich członków Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” z siedzibą w Radzikowie, które są niezbędne dla prowadzenia prawidłowej bieżącej działalności Spółdzielni, informuje, że komplet  materiałów został doręczony indywidualnie na piśmie wszystkim Członkom Spółdzielni do skrzynek pocztowych .

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”

Wiceprezes Zarządu                                              Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”                           Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”

/-/ Sylwia Krysiak                                                 /-/ Agnieszka Aleksandrowicz