AKTY PRAWNE

AKTY PRAWNE – REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „IHAR” RADZIKÓW

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” Radzików prosi mieszkańców i członków Spółdzielni
o zapoznanie się z treścią niżej podanych regulaminów.

Skorowidz regulaminów:


Lp

Nazwa – rodzaj regulaminu
Data obowiązywania dokumentu Organ Spółdzielni
zatwierdzający regulamin


1


2


3


4

1

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (1148)

z dnia 15.12.2000 r. (tekst jednolity)

Dz. U. z 2003 nr 119
poz. 1116

2

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” Radzików (1235)

od dnia
14.06.2011 r.

Rada Nadzorcza

3

Regulamin osiedla (1405)

od dnia
26.09.2000 r.

Rada Nadzorcza

4

Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” (1243)

od dnia
16.05.2013 r.

Rada Nadzorcza

5

Regulamin Rady Nadzorczej (1319)

od dnia
26.06.2013 r.

Rada Nadzorcza

6

Regulamin Walnego Zgromadzenia (1199)

od dnia
26.06.2013 r.

Rada Nadzorcza

7

Regulamin wyboru wykonawców i zakupu (1598)

od dnia
15.12.
2003 r.

Rada Nadzorcza

8

 Regulamin dot. funduszu remontowego (1234)

od dnia
15.12.
2003 r.

Rada Nadzorcza

9

 Regulamin przetargów (1194)

w opracowaniu i zatwierdzaniu

Zarząd Spółdzielni


Inne Akty Prawne:
a) Regulamin Rozliczania Wody (1260)
b) Prawo spółdzielcze (1043)
c) Prawo budowlane - tekst ujednolicony (1088)

Publikowane akty prawne nie stanowią źródła prawa.