Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,IHAR”, w związku z uzyskaniem
komunikatu od Zakładu Doświadczalnego IHAR – PIB w
Radzikowie informuje, że zastępczy punkt poboru wody dostępny
będzie w dniu dzisiejszym tj. 08.10.2019 r. około godziny 18:00
przy portierni Zakładu Doświadczalnego IHAR – PIB.
Woda dostarczana będzie do odwołania komunikatu o
niezdatności wody.