Pani Sylwii Krysiak

V-ce Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” w Radzikowie

oraz Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia w trudnych chwilach

po stracie Taty

 kon_1

Ś.P. Marka Krysiaka

składają

Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” w Radzikowie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” w Radzikowie
Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” w Radzikowie

Uroczystości Pogrzebowe odbędą się w dniu 05.08.2020 r. o godz. 12.00

w Kościele pw. Św. Antoniego w Łaźniewie

kon_2


Informacja

W związku z trwającą epidemią, w celu ograniczenia bezpośrednich kontaktów,
od dnia 7 kwietnia do odwołania wprowadza się ograniczenia w pracy biura Spółdzielni Mieszkaniowej.

Kontakt będzie możliwy za pomocą e-maila lub telefonu.

Proszę o ograniczenie wizyt do niezbędnych potrzeb, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

Będziemy odpisywać tylko na wiadomości e-mail zawierające pełne dane nadawcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania.

 Dane do kontaktu: e-mail: biuro@smihar.pl,  numery telefonów: 22 731 96 88, 607 039 688


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że
w badaniu próbki wody pobranej w dniu 08.10.2019 r. z sieci wodociągu zakładowego Zakładu
Doświadczalnego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie nie stwierdzono bakterii
grupy coli, Escherichia coli i enterokoków. Woja jest przydatna do spożycia.

komunikat o przydatności wody