Informujemy wszystkich mieszkańców, iż na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą budżetu na 2021 r., od 01 stycznia 2021 r. obowiązywać będą następujące stawki opłat miesięcznych (opłaty zależne):

-   koszty utrzymania                                  3,15 zł/m2 (*)

 (*) stawki nie dotyczą najemców lokali

Opłata stawki eksploatacyjnej (koszty utrzymania) została zwiększona w celu  zabezpieczenia pokrycia kosztów eksploatacji związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” w roku 2021. Nowa stawka została ustalona na podstawie kosztów roku 2020.

Informacje o przypadających na każdy lokal pełnych naliczeniach miesięcznych (łącznie z zaliczkami na pokrycie opłat niezależnych), zostaną przedstawione Państwu w indywidualnych zawiadomieniach najpóźniej do dnia 15 grudnia br.

                                                                                                                                                               Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”


Spółdzielnia Mieszkaniowa „IHAR” z siedzibą w Radzikowie, działając na podstawie art.36 § 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. 2020.275 ze zm.), w kształcie nadanym jej ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020.695), w związku z zarządzeniem podjęcia w formie  pisemnej Uchwał, przez Walne Zgromadzenie wszystkich członków Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” z siedzibą w Radzikowie, które są niezbędne dla prowadzenia prawidłowej bieżącej działalności Spółdzielni, informuje, że komplet  materiałów został doręczony indywidualnie na piśmie wszystkim Członkom Spółdzielni do skrzynek pocztowych .

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”

Wiceprezes Zarządu                                              Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”                           Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”

/-/ Sylwia Krysiak                                                 /-/ Agnieszka Aleksandrowicz


Pani Sylwii Krysiak

V-ce Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” w Radzikowie

oraz Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia w trudnych chwilach

po stracie Taty

 kon_1

Ś.P. Marka Krysiaka

składają

Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” w Radzikowie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” w Radzikowie
Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” w Radzikowie

Uroczystości Pogrzebowe odbędą się w dniu 05.08.2020 r. o godz. 12.00

w Kościele pw. Św. Antoniego w Łaźniewie

kon_2