Informacja

W związku z trwającą epidemią, w celu ograniczenia bezpośrednich kontaktów,
od dnia 7 kwietnia do odwołania wprowadza się ograniczenia w pracy biura Spółdzielni Mieszkaniowej.

Kontakt będzie możliwy za pomocą e-maila lub telefonu.

Proszę o ograniczenie wizyt do niezbędnych potrzeb, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

Będziemy odpisywać tylko na wiadomości e-mail zawierające pełne dane nadawcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania.

 Dane do kontaktu: e-mail: [email protected],  numery telefonów: 22 731 96 88, 607 039 688


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że
w badaniu próbki wody pobranej w dniu 08.10.2019 r. z sieci wodociągu zakładowego Zakładu
Doświadczalnego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie nie stwierdzono bakterii
grupy coli, Escherichia coli i enterokoków. Woja jest przydatna do spożycia.

komunikat o przydatności wody


Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,IHAR”, w związku z uzyskaniem
komunikatu od Zakładu Doświadczalnego IHAR – PIB w
Radzikowie informuje, że zastępczy punkt poboru wody dostępny
będzie w dniu dzisiejszym tj. 08.10.2019 r. około godziny 18:00
przy portierni Zakładu Doświadczalnego IHAR – PIB.
Woda dostarczana będzie do odwołania komunikatu o
niezdatności wody.