Informujemy wszystkich mieszkańców, iż na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą budżetu na 2021 r., od 01 stycznia 2021 r. obowiązywać będą następujące stawki opłat miesięcznych (opłaty zależne):

–   koszty utrzymania                                  3,15 zł/m2 (*)

 (*) stawki nie dotyczą najemców lokali

Opłata stawki eksploatacyjnej (koszty utrzymania) została zwiększona w celu  zabezpieczenia pokrycia kosztów eksploatacji związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” w roku 2021. Nowa stawka została ustalona na podstawie kosztów roku 2020.

Informacje o przypadających na każdy lokal pełnych naliczeniach miesięcznych (łącznie z zaliczkami na pokrycie opłat niezależnych), zostaną przedstawione Państwu w indywidualnych zawiadomieniach najpóźniej do dnia 15 grudnia br.

                                                                                                                                                               Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”